Chị Linh

chi phuong
Chị Phượng
Tháng Chín 14, 2017
nam
Anh Nam
Tháng Chín 15, 2017
chi linh

Em mới bị chàm môi 3 tháng, vào bệnh viện mọi người kể chuyện đã chữa 5 năm  – 10 năm mà có ai lành đâu làm em sợ quá trong khi em bị ở môi, dễ dàng sang mặt, xe ôm đầu ngõ bệnh viện bảo chỉ hết tiền chứ không hết bệnh khiến em lo quá.